פארס פארס

בעלים ויושב ראש

דור שני בחברה, התלווה לסבא עוד בצעירותו ולמד ממנו המון והמשיך את הדרך, והפך עם השנים ליזם בניה מוכר. וכיום נחשב לאחד היזמים הוותיקים האמינים בצפון.

רשראש פארס

מהנדס ומנכ"ל החברה

הדור השלישי של החברה ממשיך את המסע של סבא רשראש ואבא פארס, הנכד רשראש מהנדס במקצועו, שמנהל את החברה ודואג לאיכות הבניה וחווית הלקוח באופן אישי, מסירת הדירות בזמן.